Radca prawny

Jak złożyć pozew o rozwód

Coraz więcej małżeństw się rozpada. W sądach jest złożonych bardzo wiele pozwów rozwodowych i nic nie wskazuje na to, aby ta sytuacja się zmieniła. Aby rozwód przebiegł zgodnie z prawem, małżonkowie muszą złożyć odpowiednie dokumenty i czekać na proces cywilny. Jak złożyć pozew o rozwód? Czy istnieje stosowny wzór?

Pozew o rozwód bez orzekania o winie


Przygotowanie odpowiedniego pozwu rozwodowego związane jest z kwestią, czy ma być on rozstrzygnięty z orzekaniem o winie czy bez. Jeśli ta druga ewentualność ma miejsce, to wówczas sprawa najczęściej kończy się na pierwszej rozprawie, gdyż małżonkowie deklarują, że obie strony w równym stopniu przyczyniły się do rozpadu małżeństwa. Na pewno należy tę kwestię przedyskutować przed złożeniem wniosku. W przeciwnym wypadku sprawa w sądzie może rozciągnąć się w czasie. Pewne jest to, że przygotowanie wniosku o rozwód bez orzekania o winie jest znacznie prostsze i szybsze. Jeśli jednak małżonkowie nie potrafią się porozumieć i są dowody poświadczające winę jednej ze stron, to wówczas musi być złożony pozew rozwodowy z orzeczeniem winy.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Bez względu na to, czy będzie to pozew rozwodowy bez orzekania o winie, czy ze wskazaniem winowajcy rozpadu małżeństwa, wniosek musi być przygotowany poprawnie i fachowo. W przypadku wniosku bez orzekania o winie taki dokument nie różni się znacząco od innych dokumentów, jakie składa się w sądzie w innych sprawach. Wzory dostępne są w sądach, a także na stronach internetowych i wystarczy taki wniosek prawidłowo wypełnić. W pozwie należy oznaczyć drugą stronę i konkretnie napisać żądanie dotyczące rozwodu. Należy w kilku zdaniach krótko uzasadnić tę decyzję. W dobrze sformułowanym wniosku małżonek wnoszący o rozwód powinien wykazać, że pomiędzy małżonkami ustały wszystkie relacje. Jeśli w związku są dzieci, to także należy napisać o ustaleniach, kto będzie się nimi opiekować. Wszelkie sporne kwestie powinny być ustalone przed złożeniem wniosku i pokrótce opisane w pozwie.

Pozew o rozwód z udowodnieniem winy


W przypadku rozwodu z orzeczeniem winy, jak już wcześniej było wspomniane, należy przedstawić odpowiednie dowody, które świadczą o winie jednego ze współmałżonków. Wszystkie twierdzenia świadczące na niekorzyść drugiej strony powinny być zawarte w pozwie. W związku z tym przygotowanie wniosku jest dużo bardziej czasochłonne i wymaga włożenia znacznie więcej pracy. W tym wypadku pomoc prawna jest wskazana, aby przygotować się należycie do sprawy sądowej.

O czym należy pamiętać podczas składania pozwu rozwodowego?


Samo napisanie pozwu rozwodowego nie jest trudne. Dostępne są wzory, z których można skorzystać, co znacznie ułatwia sprawę. Należy jeszcze pamiętać o dołączeniu niezbędnych dokumentów. Przede wszystkim musi być akt małżeństwa. We wniosku należy zawrzeć dane adresowe drugiej strony i ewentualnych świadków. Im bardziej skomplikowany wniosek, tym oczywiście sprawa sądowa będzie trwała dłużej. Również wpływa to na koszty. Ustawowo ustalona jest stawka za pozew rozwodowy i wynosi ona obecnie 600 złotych. Należy pamiętać o kosztach pełnomocnika, który zajmuje się sprawą. Wysokość honorarium ustala się indywidualnie i zależne jest ono od stopnia skomplikowania i czasu trwania sprawy. Wniosek musi być złożony w Sądzie Okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania jednego lub obojga małżonków. Może być on złożony indywidualnie w biurze podawczym lub przesłany listownie. Należy pamiętać, aby wysłać wniosek listem poleconym. Na ten moment nie ma możliwości załatwienia tej sprawy elektronicznie.

Dodaj komentarz