Negocjator

Mediacje pozwalają na rozwiązanie sporu w ugodowy sposób. Co warto o nich wiedzieć?

Bardzo często spory pomiędzy stronami kończą się w sądzie. Jest jednak jeszcze jedno rozwiązanie, a mianowicie mediacje. Dzięki nim można rozwiązywać sprawy z naciskiem na satysfakcję każdej strony konfliktu. Na czym dokładnie polega mediacja? Dlaczego warto się na nią zdecydować? Jak można rozpocząć mediacje?

Mediacja – co to jest?

Pod pojęciem jak mediacja znajduje się dążenie do ugodowego, zadowalającego strony rozwiązania danego sporu. Celem jest wtedy zaprezentowanie sytuacji stron i ich żądań, a także wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania.

Aby mediacje mogły być efektywniejsze, bierze w nich udział neutralna osoba trzecia – to tak zwany mediator, który jest bezstronny, lecz pomaga w przygotowaniu takiego rozstrzygnięcia, które sprawia, że żadna ze stron nie czuje się poszkodowana.

Kiedy można skorzystać z mediacji?

Obecnie mediacja ma bardzo szerokie zastosowanie i może być ona prowadzona w wielu sprawach, gdy pojawiają się konflikty między dwoma lub większą liczbą stron.

Najczęściej prowadzone są mediacje rodzinne, na przykład związane z podziałem majątku po rozwodzie, przyznaniem opieki nad dziećmi, a także mediacje gospodarcze, które odnoszą się do różnych spraw biznesowych. Również spotykane są mediacje w sprawach karnych, które pozwalają na dojście do porozumienia pomiędzy ofiarą a sprawcą.

Podział odnosi się także do mediacji pozasądowych oraz sądowych. Te pierwsze dostępne są dla wszystkich zainteresowanych, natomiast mediacja sądowa jest rekomendowana przez sąd jako sposób rozwiązania problemu zamiast wydawania wyroku.

Na jakich zasadach prowadzona jest mediacja?

Aby mediacja rzeczywiście pozwoliła stronom na wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania, musi ona odbywać się według odpowiednich zasad. Ich przestrzegania pilnuje również mediator.

Wśród najważniejszych zasad mediacji znajdują się:

  • dobrowolne przystąpienie do mediacji
  • równe traktowanie stron mediacji
  • nienarzucanie stronom rozwiązania konfliktu
  • zaakceptowanie wypracowanego rozwiązania przez strony
  • poufny przebieg mediacji

Gdy przestrzegane są zasady mediacji, wówczas strony mogą rozmawiać ze sobą na neutralnym gruncie, jako równoprawni partnerzy. Każdy z nich może zaprezentować swoją wersję danej sprawy, a następnie mogą oni wspólnie dojść do porozumienia, aby było ono zadowalające dla każdego.

Dlaczego mediacje są lepsze niż rozprawa sądowa?

Sporna sprawa może zakończyć się wydaniem wyroku sądowego, lecz w wielu przypadkach wcale nie jest to konieczne. Decydując się na mediacje, strony mogą wtedy samodzielnie wypracować porozumienie, dlatego też rozstrzygnięcie sporu nie jest narzucane przez sąd.

Również warto wskazać, że mediacje pozwalają na znaczne zredukowanie opłat związanych z rozwiązaniem sporu. W związku z tym, że koszty mediacji są niższe niż wniesienie wniosku do sądu oraz korzystanie z usług prawnych, jest to optymalne rozwiązanie pod kątem cenowym.

Jak można rozpocząć mediacje?

Obecnie w Polsce działa wiele firm, które oferują usługi mediacji. Można skorzystać wówczas z kompleksowej obsługi związanej z rozwiązywaniem sporów – w sprawie uczestniczy wtedy doświadczony mediator, co znacznie podwyższa skuteczność tego typu postępowań.

Warto też wskazać, że w sprawach rodzinnych, gospodarczych, związanych z prawem pracy mediatorem może być każda osoba fizyczna, która posiada prawa publiczne i pełną zdolność do czynności prawnych.

W mediacjach sądowych dotyczących spraw karnych oraz spraw nieletnich strony mogą skorzystać tylko z pomocy mediatorów znajdujących się na specjalnych listach uprawnionych mediatorów – wykazach prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych.

Dodaj komentarz