Pomoc prawna

Restrukturyzacja firmy – warto skorzystać z pomocy doradców restrukturyzacyjnych

Gdy firma staje na krawędzi wypłacalności, wówczas warto rozpocząć jej restrukturyzację, by uchronić ją przed krokiem w przepaść, czyli upadłością. Kompleksowe wsparcie mogą zapewnić wówczas doradcy restrukturyzacyjni.

Na skutek splotu różnych, niekorzystnych zdarzeń, firma może znaleźć się w niebezpiecznej dla niej sytuacji finansowej prowadzącej do jej niewypłacalności, a w konsekwencji do upadłości. Aby temu zapobiec, wskazana jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa, która daje szansę na powrót do normalności.

Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Restrukturyzacja firmy to zmiany prowadzone w jego obszarach aktywów, pasywów oraz w zarządzaniu – organizacji. Celem jest wtedy zwiększenie wartości przedsiębiorstwa przez jego odpowiednią transformację.

Zastosowanie posiadają tutaj obowiązujące w Polsce przepisy – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814). Wyróżnia ona cztery różne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, do których zaliczają się:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • postępowanie układowe
  • przyspieszone postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne

Kim jest doradca restrukturyzacyjni?

Gdy konieczna jest restrukturyzacja spółki czy jednoosobowej działalności gospodarczej, wówczas warto wziąć pod uwagę pomoc specjalistów w tym właśnie obszarze. Obecnie także w Polsce działają kancelarie, których domeną jest restrukturyzacja przedsiębiorstw. Zatrudnieni w nich doradcy restrukturyzacyjni mogą wówczas pomóc w takim przygotowaniu i przejściu transformacji, by okazała się ona dla firmy najbardziej efektywna.

Doradca restrukturyzacyjny to ekspert w dziedzinie Prawa restrukturyzacyjnego, który również posiada doświadczenie w szeroko pojętych kwestiach prowadzenia biznesu. Musi on także uzyskać odpowiednią licencję, która wydawana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Firma w restrukturyzacji może otrzymać wówczas kompleksową pomoc związaną z sytuacją, w której się znajduje. Doradca dokładnie przeanalizuje sytuację firmy, a następnie może zasugerować optymalne rozwiązania w ramach dostępnych postępowań upadłościowych, aby firma mogła powrócić na właściwe tory.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy przy restrukturyzacji firmy?

Prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja przedsiębiorstwa nie jest prosta, ponieważ pod uwagę należy wziąć wtedy szereg różnych czynników, aktualną sytuację gospodarczą kraju, przyszłe prognozy. Postępowanie musi przy tym uwzględniać zarówno interesy dłużnika – firmy w restrukturyzacji, jak i jej wierzyciel, którzy oczekują spłaty zobowiązań.

Wobec tego restrukturyzacja firmy prowadzona przy pomocy doradcy restrukturyzacyjnego daje szansę na korzystne wyjście z trudne sytuacji, gdy nie można rozwiązać jej we własnym zakresie. Doradca reprezentuje wtedy firmę przed wierzycielami oraz przed sądem w sprawach postępowania restrukturyzacyjnego, dbając o jej interesy.

Takie wsparcie może być zatem nieocenione wtedy, gdy restrukturyzacja daje szansę na poprawę obecnej sytuacji firmy – zarówno wtedy, gdy jest ona jeszcze wypłacalna, jak i wtedy, gdy znajduje się w stanie w niewypłacalności.

Podsumowanie

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa bywa najlepszym posunięciem w przypadku, gdy znajduje się ono w złej sytuacji, która grozi jej bankructwem. Restrukturyzacja może wtedy poprawić jej kondycję i w ten sposób uniknąć tego ryzyka.

Poprzez współpracę ze specjalistami jak uprawniony, doświadczone doradca restrukturyzacyjny przedsiębiorstwo może otrzymać pełne wsparcie eksperta, który dokładnie zna przepisy Prawa restrukturyzacyjnego oraz posiada duże rozeznanie w sprawach biznesowych. Jego doradztwo może pomóc wtedy w opracowaniu najlepszych rozwiązań wspomagających firmę i jednocześnie satysfakcjonujących wierzycieli.

Dodaj komentarz